سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهنا داوودی – مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی تهران
امیررضا مدرس نیا – دانشجویکارشناسی ارشد عمران
اسماعیل معصومی – مدرسان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهین شهر
مریم مرادی –

چکیده:

شناسایی متغیرها و عوامل کاربردی موثر در پرورش شکوفایی کودکان ۵-۲ سال و ارایه اصول و معیارهای جهانی فرهنگی طراحی فضاهای آموزشی پرورشی جهت بازی این گروه سنی و بررسی عوامل موثر درایجاد کیفیت مناسب فضای بازی کودکان و چگونگی شناسایی یک فضای بازی موفق روش تحقیق بصورت میدانی ـ اینترنتی ـ کتابخانه ای و درصورت کاربردی بودن پژوهش سازمان هایی چون سازمان بهزیستی نوسازی و تجهیز مدارسو برنامه ریزان و طراحان فضاهای آموزشی می توانند از آن استفاده کنند دراین تحقیق ابتدا به بررسی نقش رنگ بر روی حالات کودکان پرداخته می شود و سپس رنگ را درطراحی و دکوراسیون داخلی اتاق کودکان مورد تحلیل و بررسی قرار میدهیم.