سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین ملی کنفرانس مهندسی و مدیریت نوآوری

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمد اسماعیل انصاری – استادیار و عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
مریم صدوق کسمایی – کارشناس ارد مدریت بازرگانی دانشگاه اصفهان
پریسا قنبری – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی دانشگاه اصفهان

چکیده:

درمحیط پرتلاطم و رقابتی امروز سازمان ها برای باقی ماندن درصحنه رقابت نیازمند خلاقیت و ارایه محصولات و خدماتی بهتر و کاراتر به مشتریان خود هستند محیط کار و شیوه انجام کارها برایجاد خلاقیت سازمانی تاثیر گذار است تجزیه و تحلیل و طراحی شغل یکی از فرایندهای مدیریت منابع انسانی است که موجب تبیین و تعیین مشخصات کارها درسازمان و شرایطی است که کارکنان باید براساس آن کارها را انجام دهند کیفیت طراحی شغل و اجرای مدیریت منابع انسانی مستقیما با ایجاد زمینه خلاقیت درسازمان و نیز کارایی کلی آن ارتباط دارد این پژوهش توصیفی پیمایشی به تعیین تاثیر طراحی شغل برایجاد خلاقیت سازمانی درمیان کارکنان دانشکده های دانشگاه اصفهان پرداخته است برای جمع اوری داده ها از پرسشنامه استاندارد هاکمن الدهام و نیز پرسشنامه خلاقیت سازمانی رندسیپ بعدازبومی سازی آنها به کمک اساتید و متخصصین این رشته استفاده شده است تحلیل داده ها بهوسیله نرم افزار spss صورت گرفته است و نتایج حاصل نشان میدهد که برخی از مولفه های طراحی شغل مانند بازخورد و استقلال درکاربطور مستقیم برخلاقیت سازانی تاثیر گذار هستند.