سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

افشین اقبال زاده – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی
میترا جوان – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه رازی کرمانشاه

چکیده:

جریانهای چگالی گل آلود اغلب موجب انتقال رسوبات و ته نشینی آنها در مخازن سدها می شوند مقدار ضریب تخلخل رسوبات ته نشین شده تاثیر مستقیمی روی ارتفاع رسوبگذاری دارد برای تعیین این ضریب روابط و توصیه هایی براساس اندازه رسوبات ارائه شده است در مقاله حاضر نتایج به دست امده از تاثیر ضریب تخلخل بر ارتفاع رسوبگذاری با استفاده از شبیه سازی عددی جریانهای چگالی گل آلود ارائه می شوند مدل عددی تهیه شده یک مدل دو بعدی در صفحه قائم براساس معادلات ناویر استوکس متوسط گیری شده رینولدز درحالت غیردائمی می باشد جهت بستن معادلات از مدل آشفتگی k -e که به منظور در نظر گرفتن اثر شناوری اصلاح شده است استفاده می شود این معادلات به کمک روش عددی حجم محدود براساس یک روش حل ضمنی و بصورت مستقیم حل شده اند یکی از آزمایشات انجام شده توسط Garcia1993 با نام glassA2 با قطر میانگین هندسی ذرات ۳۰ میکرومتر شبیه سازی شده است.