سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیستمین کنگره ملی علوم و صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آیناز علیزاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
محمدرضا احسانی –
حمید عزت پناه –
غفور موسوی –

چکیده:

تاثیر تغذیه با شیرگوسفند و گاو برکلسترول خون موشهای صحرایی در۳ گروه به مدت چهارهفته مورد بررسی قرارگرفت به این ترتیب که رژیم غذایی خشک درهر سه گروه یکسان ولی نوشیدنی دردسترس دریکگروه شیرگاو گروهی دیگر شیرگوسفند و گروهی نیز آب بهعنوان شاهد بود آنالیز کلسترول تام LDL و HDL توسط کیت های مخصوص آزمایشگاهی انجام گردید تفاوت معنی داری بین کلسترول تام بین سه گروه وجود نداشت p<0005 گروهی که با شیرگاو تغذیه شده بودند بطور مشخصی محتوای HDL بالاتری نسبت به دیگر گروه ها نشان دادند p<0001 شیرگوسفند تاثیر معنی داری متفاوتی براین فاکتور های خونی در موشهای آزمایشگاهی نسبت به شاهد نشان نداد که حاکی از عدم تاثیر افزایشی شیر گوسفندوگاو برکلسترول خون و اثرات منفی بربیماریهای قلبی – عروقی می باشد.