سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک کشور

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مصطفی رحمانشاهی زهابی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز،
محمود شفاعی بجستان – عضو هیئت علمی گروه سازه های آبی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایر

چکیده:

تندآبها از جمله متداول ترین ساختمان های هیدرولیکی مستهلک کننده انرژی در سدها، شبکه های آبیاری وزهکشی، آبراهه های فرسایش پذیر، سیستم های جمع آوری، تصفیه و دفع فاضلاب می باشند، که در هر کاربرد بااهداف متفاوتی طراحی و ساخته می شوند. کاهش انرژی جنبشی بر روی تندآب ها قبل از آن که جریان به پایین دست منتقل شود، یکی از راه هایی است که با استفاده از آن می توان از تخریب احتمالی خود سازه، سازه های پاییندست و نیز از هزینه های اضافی که بر اثر ایجاد سازه های حفاظتی مستحکم، بر سازندگان سازه های هیدرولیکی تحمیل می شود، جلوگیری به عمل آورد. کاستن از انرژی بر روی تندآب ها به دو روش امکان پذیر می باشد. یکی ازاین روش ها استفاده از موانع بر سر راه جریان و ایجاد آشفتگی و افت انرژی و دیگری تغییر شکل سازه به نحوی کهآب را بدون افزایش سریع سرعت و با آرامش بیشتری بر روی بستر تندآب به پایین دست منتقل کند. در این تحقیق برای بررسی تاثیر شیب های مختلف تندآب با بستر زبر بر میزان استهلاک انرژی سازه، پس از شناخت پارامترهایموثر، با ساخت مدل های فیزیکی در ۳ شیب مختلف و قرار دادن ۲ نوع زبری با اندازه های متفاوت بر روی بستر آن ها و سپس انجام آزمایشات مختلف میزان استهلاک انرژی سازه در این نوع تندآب مورد بررسی قرار گرفت