سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

میثم حاجی محمدی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
عبدالحسین بغلانی – استادیار دانشگاه صنعتی شیراز
احسان جعفری ندوشن – دانشجوی دکتری سازه های هیدرولیکی

چکیده:

دراین تحقیق تاثیر شیب سرریز درجهت مثبت و منفی نسبت به حالت افق درپلان سرریز کنگره ای مثلثی برروی ضریب گذردهی جریان به روش cfd پرداخته شده است مدل عددی با استفاده از نرم افزار Flow-3D ساخته شده است که به عنوان یک برنامه تحلیلی میدان جریان بوده و براساس دیدگاه اولری معادلات حاکم برمیدان جریان عبوری از روی سرریز را حل می نمایند جهت مدل کردن آشفتگی از مدل K-e حالت RNG و جهت تعیین موقعیت پروفیل سطح ازاد از روش vOF استفاده گردید برای صحت سنجی مدل از داده های ازمایشگاهی شنوایی و قدسیان ۱۳۷۹ استفاده شد که نتایج مدل انطباق مناسبی با نتایج داده های آزمایشگاهی داشت