سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی ویسی تبار – پتروشیمی فجر کارشناسی ارشد مهندس یمکانیک طراحی کاربردی
محمد شیشه ساز – استاد تمام دانشگاه شهید چمران
عباس رهی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز استادیار

چکیده:

دراین مقاله شش شکل مختلف هسته های لانه زنبوری شش ضلعی شش ضلعی دارای یخ پاپیونی شکل پاپیونی شکل دارای یخ ترکیب شش ضلعی و سه ضلعی ترکیب شش ضلعی و سه ضلعی دارای یخ بصورت تک سلولی و با استفاده از روش المان محدود مورد تحلیل قرار میگیرد بدین منظور مقادیر حداکثر خیز و تنش درهر شش حالت به ازای بارهای مختلف بدست آورده شده و با یکدیگر مقایسه می شود با بهترین شکل سلول لانه زنبوری تعیین شود براساس تحلیلهای انجام شده بهترین شکل هسته لانه زنبوری از نظر توزیع تنش و خیز شش ضلعی با یخ و بدترین شکل هسته لانه زنبوری از نظر توزیع تنش و خیز ترکیب شش و سه ضلعی بدون یخ می باشد همچنین ایجادیخ در گوشه های هر نوع هسته لانه زنبوری با هر شکل سلول موجب کاهش موثر میدان تنش و خیز می شود.