سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محسن تدین – رئیس انجمن بتن ایران ، عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا ، ،همدان ، ایر
پارسا مهاجری – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا ، ،همدان ، ایران
محمدرضا شعبانیان – دانشجوی مهندسی عمران دانشگاه بوعلی سینا ، ،همدان ، ایران

چکیده:

شکل و نحوه توزیع سنگدانه ی مورد استفاده در بتن تاثیر بسزائی در خواص مکانیکی آن خواهد داشت . در تحقیق حاضر مقاومت فشاری بتن های ساخته شده با سنگدانه هایی که دارای شکل های متفاوت هستند مورد آزمایش قرار گرفته و تاثیر این پارامتر برمقاومت فشاری بتن بررسی شده است. نتایح آزمایش ها حاکی از آن می باشد که شکل سنگدانه ها باعث افزایش یا کاهش مقاومت فشاری بتن می شود .در این پژوهش آزمایشگاهی سعی شد تا تاثیرشکل سنگدانه بر مقاومت فشاری و اسلامپ بتن مورد بررسیقرارگردد .جهت بررسی این عوامل با استفاده از دستگاه سنگ شکن و به کارگیری تدابیری سنگدانه هایی گرد گوشه و تیز گوشه فراهم شد و در ۲ طرح اختلاط متفاوت ۲۴ آزمونه مکعبی ساخته شد.پس از بررسی و تحلیل داده ها اثر شکل سنگدانه ها در مقاومت فشاری بتن و اسلامپ آن تعیین و با دانسته های موجود مقایسه گردید