سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محسن تدین – عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا همدان
پارسا مهاجری – دانشجوی مهندسی عمران
محمدرضا شعبانیان – دانشجوی مهندسی عمران

چکیده:

شکل و نحوه توزیع سنگدانه ی مورد استفاده دربتن تاثیر بسزایی درخواص مکانیکی آن خواهد داشت درتحقیق حاضر مقاومت فشاری بتن های ساخته شده با سنگدانه هایی که دارای شکلهای متفاوت هستند مورد آزمایش قرار گرفته و تاثی راین پارامتر برمقاومت فشاری بتن بررسی شده است نتایج آزمایشها حاکی از آنمی باشد که شکل سنگدانه ها باعث افزایش یا کاهش مقاومت فشاری بتن می شود دراین پژوهش آزمایشگاهی سعی شد تا تاثیر شکل سنگدانه برمقاومت فشاری و اسلامپ بتن مورد بررسی قرارگردد جهت بررسی این عوامل با استفاده از دستگاه سنگ شکن و به کارگیری تدابیری سنگدانه هایی گردگوشه و تیز گوشه فراهم شد و در ۲ طرح اختلاط متفاوت ۲۴ نمونه مکعبی ساخته شد پس از بررسی و تحلیل داده ها اثرشکل سنگدانه ها درمقاومت فشاری بتن و اسلامپ آن تعیین و با دانسته های موجود مقایسه گردید.