سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمد امیر محرری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
فخر السادات عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حمید ممهدی هروی – استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
محسن کهرم – استادیار و عضو هیئت علمی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

هدف از این تحقیق بررسی تاثیر ساختمان های مرتفع واقع در یک گروه ساختمانی در تهویه هوا می باشد. در شهرهای بزرگ هوای داخل شهر بسیار متفاوت با هوای اطراف شهر است و جریان باد، هوای سالم اطراف شهر را به داخل شبکه خیابان شهر منتقل می کند. موضوع اصلی این تحقیق بررسی تهویه طبیعی هوای یک منطقه شهری با در نظر گرفتن چند مدل ساختمانی می باشد. روش تحقیق، الگوریتم دینامیک سیالات محاسباتی (CFD) برا به کار می گیرد، که بر اساس روش انفصال حجم محدود معادلات حرکت بنا نهاده شده است. المان های به کار رفته در شبکه حجمی چهاروجهی غیر منتظم می باشند. مدل تلاطم به کار رفته در این تحقیق، جهت حل جریان متلاطم پایدار و میدان غلطت، مدل RNG k- می باشد. جهت مدل سازی منبع تولید آلاینده یک چشمه یکنواخت خطی تولید آلاینده در کف مدل در نظر گرفته شده است، همچنین میدان باد پایدار، جهت بررسی انتشار آلاینده ها در ناحیه مجاور ساختمان ها استفاده می شود. صحه گذاری نتایج با مقایسه نتایج عددی و نتایج به دست آمده از آزمایشات تونل باد انجام شده است. نتایج، حساسیت تهویه طبیعی هوا به تغییر شکل ساختمان های مرتفع را به وضوح نشان می دهد. همچنین نتایج افزایش غلظت آلاینده ها با تغییر شکل ساختمان های مرتفع و کاهش عرض خیابان را نشان می دهد. این نتایج پیشنهادات کاربردی جهت طراحی و برنامه ریزی سلامت شهری، ارائه می دهد.