سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پنجمین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سیده مریم بنی هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته آبیاری و زهکشی، دانشگاه تهران
عبدالمجید لیاقت – استاد گروه مهندسی آبیاری و آبادانی
بابک متشرع زاده – استادیار گروه مهندسی علوم خاک پردیس کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

آلودگی زیست بوم به فلزات سنگین و به ویژه آلودگی خاک به کادمیوم، از چالش های بزرگ زیست بوم و تهدیدی جدی برای سلامت بشر است که از آن به جدی ترین بحران زیست محیطی در چند دهه اخیر یاد می شود . کادمیوم از آلاینده های مهم و سمی است که در راستای فعالیت های صنعتی در زیست بوم گسترش یافته و به مهمترین تهدید برای سلامتی بشر تبدیل شده است. پالایش سبز یا گیاه پالایی استفاده از گیاهان سبز، جهت ترمیم مکان های آلوده است و روشی نوین، دوستدار محیط زیست، کارا و راه کاری جالب توجه در زدودن آلودگی ها است. از آنجایی که شوری بر زیست فراهمی فلزات در خاک اثر می گذارد، فاکتور مهمی در جابه جایی فلزات سنگین از جمله کادمیوم از خاک به گیاه و پالایش سبز کادمیوم از خاک است. این پژوهش با هدف بررسی پاسخ گیاه آفتابگردان به کادمیوم در حضور شوری خاک مورد بررسی قرار گرفت. تیمارها شامل پنج سطح شوری و پنج سطح کادمیوم در قالب طرح فاکتوریل بر پایه طرح کاملا تصادفی و در گلخانه پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران در سال ۱۳۸۹ انجام پذیرفت. نتایج بدست آمده نشان داد با افزایش شوری در محیط ریشه، غلظت کادمیوم در گیاه آفتابگردان بالا رفت و از طرف دیگر به دلیل کم شدن وزن خشک گیاه در شوری های بالا، میزان جذب کادمیوم در گیاه آفتابگردان ابتدا افزایش و سپس کاهش نشان داد. بیشترین مقدار جذب در گیاه در شوری dS/m4 و برابر با ۳۷/۱ میلی گرم در گلدان بود. در حالیکه بیشترین غلظت کادمیوم در گیاه در شوری dS/m7 (بیشترین شوری) و ۴۱ درصد بیشتر از غلظت کادمیوم در شوری dS/m3 (کمترین شوری) بدست آمد