سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

زهرا محمدی مکوندی – دانشجوی کارشناسی ارشد منابع طبیعی تکثیر و پرورش آبزیان دانشگاه علوم و
پریتا کوچنین –
حسین پاشا زانوسی –

چکیده:

دراین مطالعه میزان هورمون کورتیزول گلوکز و کلسترول و تغییرات آنها در شوری های >1، ۳، ۶ و ۹و۱۲ppt در ماهی کپور نقره ای انگشت قد Hypophthalmichthys molitrix مورد بررسی قرارگرفت ماهیان در مخازن ۲۵۰ لیتری با تراکم ۱۰ قطعه درهر مخزن با سه تکرار برایمدت ۲۱ روز ذخیره سازی شدند در انتهای دوره آزمایش از قلب ماهیان خون گیری به عمل آمد و فاکتورهای مذبور اندازه گیری شدند نتایج آزمایش حاکی از آن بود که در شوری ۱۲ppt کلیهماهیان در فاصله زمانی کمتر از ۷ روز تلف شدند سطوح هورمون کورتیزول گلوکز با افزایش شوری افزایش معنی داری را نشان داد که نشان از واکنش فیزیولوژیکی اولیه و ثانویه ماهیان به استرس شوری بود همچنین غلظت کلسترول نیز با افزایش شوری افزایش معنی داری یافت که به علت تامین ماده اولیه جهت ساخت هورمون کورتیزول بود.