سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی تحقیقات نوین در شیمی و مهندسی شیمی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احسان شکاریان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شاهرود
الهام عامری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرضا
میثم بابازاداسلاملو – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ماهشهر

چکیده:

حذف آرسنیک از آب آشامیدنی یکی از مشکلات بزرگ در بسیاری ازکشورهای جهان است نانوفیلتراسیون به عنوان یک تکنولوژی مناسب برای حذف آرسنیک به موجب انرژی مورد نیاز کمتر نسبت به فرایند اسمز معکوس شناخته شده است دراین تحقیق حذف آرسنیک از آب آلوده برای تهیه آب آشامیدنی با کیفیت مناسب با کاربرد فرایند غشایی نانوفیلتراسیون مورد مطالعه قرارگرفته و همچنین تاثیر شرایط عملیاتی مختلف مانند فشار ، دما PH و غلظت خوراک بررسی شده ست بررسینتایج تحقیقات انجام شده نشان میدهد PH و غلظت خوراک از عوامل موثر برفرایند حذف آرسنیک از اب می باشد