سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد فهیمی فر – استاددانشکده عمران دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران
وحید محمدی قلعه عزیز – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران
علیرضا دوستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران
بهروز مهرزادسلاکجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی دانشگاه صنعتی امیرکبیر پلی تکنیک تهران

چکیده:

درتحلیل تونلهای زیرسطح اب زیرزمینی یکی از اهداف مهم تعیین نیروی وارد برپوشش تونل می باشد که این مهم با توجه به شرایط زهکشی این پوشش که می تواند زهکشی شده یا کاملا غیرقابل نفوذ زهکشی نشده باشد قابل بررسی است در شرایط زهکشی نشده نیروی هیدرواستاتیکی آب بایستی توسط پوشش تحمل شود که با توجه به مشخصات رفتاری پوشش و زمین قابل بررسی است و در شرایط زهکشی شده این فشار اب هیدرواستاتیکی وجود ندارد ولی نیروی تراوش بایستی مدنظر قرارگیرد. دراینمقاله تاثیرات این شرایط زهکشی برنیروی وارد برپوشش تونل با توجه به پارامترهای مهم از جمله عمق و بعد تاثیر تراوش مورد مطالعه قرار میگیرد.