سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

طاهر زاور – دانشجوی کارشناسی ارشد
حمیدرضا سلوکی – استادیار دانشگاه سیستان و بلوچستان
پیمان رضایی – استادیار دانشگاه هرمزگان بندرعباس

چکیده:

تعیین خصوصیات فنی و مهندسی معدن شن و ماسه جهت کاربرد بهینه این مصالح اهمیت فوق العاده ای دارد نوع سنگ مادروشرایط حمل و رسوبگذاری مصالح باعث میشود که هرمعدن خصوصیات مخصوص به خود را داشته باشد دراین تحقیق به منظور بررسی اثرشرایط زمین شناسی سنگ شناسی و محیط رسوبگذاری برخصوصیات فنی و مهندسی مصالح شن و ماسه چهارمعدن شامل معادن دوراهی شمیل و گهکم حاجی آباد دراستان هرمزگان سه راهی اسفندقه درمنطقه شاهماران و معدن شهربافت هردو دراستان کرمان که دارای شرایط سنگ شناسی و زمین شناسی متفاوتی هستند انتخاب شده اند مطالعه خصوصیات مهندسی مصاله هرمعدن شامل منحنی دنه بندی هم ارز ماسه ای درصد افت وزنی درصد شکستگی ضریب پولکی و ضریب تطویل انجام گردیده و ارتباط با خصوصیات و شرایط زمینشناسی و رسوب شناسی درهرمعدن به دقت تعیین شده است نتایج ازمایشات نشان میدهند که عامل فاصله حمل رسوبات برمیزان هم ارز ماسه ای و اندازه ذرات درمصالح طبیعی درمعدن شن و ماسه گهکم و سه راهی اسفندقه بیشترین تاثیر را نشان میدهند