سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فردین مسلمی نجارکلائی – کارشناس ارشد سیستمهای اطلاعات مکانی
محمدعلی رجبی – استادیار، گروه مهندسی نقشه برداری، پردیس دانشکده های فنی، دانشگاه تهران
ابراهیم مقدسی رستمی – کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری

چکیده:

برآورد زمان سفر در فرآیندهای برنامه ریزی سیستم های حمل ون قل، مورد توجه متخصصان حوزه های مختلف بوده که هر یک با بهره گیری از داده ها و ابزارهای تحلیلی خاص، سعی در مطالعه و برآورد زمان سفر داشته اند. شرایط آب و هوایی مختلف از جمله باران، برف، باد و … تاثیر زیادی در کند شدن روند رسیدن خودرو از مبداء و مقصد خواهد داشت که با بررسی اثر این پارامترها و تهیه یک الگوی مناسب در برآورد زمان سفر میتواند در مدیریت برنامه ریزی سفر بسیار مفید باشد. در این مقاله با مطالعه سیستم حمل و نقل برون شهری استان مازندران (مسیر ساری به قائم شهر و قائم شهر به بابل)، متغیرهای آب و هوایی بر زمان سفر شناسایی شده و میزان تاثیر هر یک از آنها بر زمان سفر اندازه گیری شده است. دو مدل پیش بینی مبتنی بر K-means و خوشه بندی افزایشی جهت برآورد زمان سفر وسایل نقلیه عمومی بین دو شهر متوالی استفاده شده است. به منظور ارزیابی روش پیشنهادی، خروجی روش های خوشه بندی در تعیین زمان سفر با داده های واقعی در مسیر مورد مطالعه مقایسه میشوند. نتایج حاکی از این است که روش خوشه بندی افزایشی در مقایسه با روش K-means دارای دقت بهتری می باشد.