سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رقیه اشرفی – دانشجوی دکترای صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
محمود رضازاده – استادیار گروه صنایع غذایی دانشگاه ارومیه
لطیفه پوراکبر – استادیار گروه زیست شناسی دانشگاه ارومیه

چکیده:

آفلاتوکسین ها متابولیت های ثانویه قارچی هستند که توسط گونه های آسپرژیلوس در طیف گسترده ای از سوبستراها تولیدمی شوند فعالیت بیولوژیکی قابل ملاحظه و ساختار این ترکیبات مطالعات فشرده برروی بیوسنتز آنها را در چند دهه اخیر موجب شده است به اثبات رسیده که حضور آفلاتوکسین ها در غذاها و مواد غذایی مورد تغذیه دام موجب بیماری و مرگ در انسان و حیوانات می شود آفلاتوکسین ها بعنوان ترکیباتی جهش زا سرطانزا و مضر برای جنین شناخته شده اند شرایط محیطی ماننددما و رطوبت نسبی تاثیر قابل توجهی در میزان تولید این سموم در محصولات دارند دراین مقاله به بررسی تاثیر این عوامل و راهکارهای کنترل و جلوگیری از رشد کپکها و تولید سموم می پردازیم.