سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

آرش موهبت زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
محمود مشعل – استادیار دانشگاه تهران
نجف هدایت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

بخش عمده ای از سرزمین ایران از نظر اقلیمی جز مناطق خشک و نیمه خشک طبقه بندی شده که به دلیل محدودیت منابع تجدید شونده نامناسب بودن پراکنش بارندگی و تبخیر و تعرق نسبتا بالا آب را در زمره یکی از حیاتی ترین منابع طبیعی درآورده است در این میان سدها به لحاظ اهداف و عملکرد نقش مهمی را در ذخیره سازی آب دراین مناطق ایفا می نمایند از دیرباز سدهای خاکی با توجه به وجود مصالح خاکی مناسب به میزان وسیع و با قیمت ارزان یکی از اصلی ترین گزینه ها در انتخاب نوع سد مطرح بوده اند از مسائل مهم در طراحی سدهای خاکی تشخیص صحیح براورد میزان آب عبوری از بدنه و پی آنها می باشد تعیین و تعریف پارامتر ضریب نفوذ پذیری نقش زیادی در نتیجه حاصله دارد هدف از تحقیق حاضر شبیه سازی عددی بدنه و پی سد خاکی کرخه با خاک نیمه اشباع و اشباع و صحت سنجی نتایج آن می باشد. نتایج بیانگر ایجاد شرایط اشباع در مصالح بالا دست به دلیل وجود مخزن و نیمه اشباع در مصالح بستر پایین دست به دلیل وجود دیوار آب بند بتنی است که با مدل سازی صحیح خاک نیمه اشباع می توان اختلاف مدل با داده های مشاهداتی را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد.