سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ارش موهبت زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه های هیدرولیکی
محمود مشعل – استادیار دانشگاه تهران
نجف هدایت – عضو هیئت علمی و رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

بخش عمده ای از سرزمین ایران از نظر اقلیمی جزء مناطق خشک و نیمه خشک طبقه بندی شده که به دلیل محدودیت منابع تجدید شونده نامناسب بودن پراکنش بارندگی و تبخیر و تعرق نسبتا بالا آب را در زمره یکی از حیاتی ترین منابع طبیعی دراورده استدراین میان سدها به لحاظ اهداف وعملکرد نقش مهمی را در ذخیره سازی آب در این مناطق ایفا می نماید از دیرباز سدهای خاکی با توجه به وجود مصالح خاکی مناسب به میزان وسیع و با قیمت ارزان یکی از اصلی ترین گزینه ها در انتخاب نوع سد مطرح بوده اند از مسائل مهم در طراحی سدهای خاکی تشخیص صحیح برآورد میزان آب عبوری از بدنه و پی آنهاه می باشد تعیین و تعریف پارامتر ضریب نفوذ پذیری نقش زیادی در نتیجه حاصله دارد هدف ازتحقیق حاضر شبیه سازی عددی بدنه و پی سد خاکی کرخه با خاک نیمه اشباع و اشباع و صحت سنجی نتایج آن می باشد نتایج بیانگر ایجاد شرایط اشباع در مصالح بالا دست بهدلیل وجود مخزن و نیمه اشباع در مصالح بستر پایین دست به دلیل وجود دیوار آب بندی بتنی است که با مدل سازی صحیح خاک نیمه اشباع می توان اختلاف مدل با داده های مشاهده ای را به میزان قابل ملاحظه ای کاهش داد همچنین کاهش ۳۰% ضرایب نفوذ پذیری بهدلیل شرایط محیطی مصالح مقادیر نشت برآورد شده را به میزان ۵۰% به خروجی واقعی نزدیک تر مینماید.