سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین همایش ملی عمران شهری

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هومن گرمه – دانشجوی کارشناسی ارشد خاک و پی
سیدمحمد زمردیان – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان
محسن اژدری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استهبان

چکیده:

دراین مقاله به بررسی رفتارمقاومت برشی خاکهای غیراشباع و تاثیر سیکل تر – خشک شدن برروی آن پرداخته شدها ست در ادامه رفتار مقاومت برشی مخلوط ماسه – بنتونیت در یک سیکل تر خشک اندازی مورد بررسی قرارگرفته است نتایج نشان دادندکه با افزایش مکش درخاک مقاومت برشی بصورت غیرخطی افزایش می یابد ودر بازه مکشهای بالا کرنش گسیختگی کاهش یافته و خاک رفتاری مشابهخاکهای بیش تحکیمی که اصطلاحا سخت شوندگی مکشی نامیده میشود از خودنشان میدهد.