سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنگره ملی علوم و فناوریهای نوین کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

الهام بلور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی و من
حمیدرضا عسگری – استادیار گروه آبخیزداری و مدیریت مناطق بیابانی دانشگاه علوم کشاورزی
فرشاد کیانی – استادیار گروه خاکشناسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

به منظور بررسی تاثیر سیستم های مختلف خاکورزی بر تنفس میکروبی خاک ﺁزمایشی در قالب طرح کاملا تصادفی با سه تیمار ( بی خاکورزی:NT، کم خاکورزی: MT و خاکورزی مرسوم: CT) و سه تکرار در تعدادی از اراضی کشاورزی شهرستان کلاله اجرا ﮔﺮﺩﻳﺪ. نتایج تجزیه و تحلیل ﺁماری ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﺁﻥ است که بی خاکورزی باعث افزایش کربن در خاک و در نتیجه افزایش تنفس میکروبی میﮔﺮﺩﺩ. این آزمایش نشان داد که با افزایش میزان خاکورزی، میزان تنفس خاک کاهش یافته در حالی که تیمار بی خاکورزی به دلیل کاهش جابه جایی و کاهش کربن ﺁﻟﯽ خاک این میزان روند افزایشی را نشان می دهد.