سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی محمدی ثانی – استادیار دانشگاه آزادقوچان
فائزه تجلی – عضو هیئت علمی جهاد دانشگاهی مشهد
مرسا علیداد – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی

چکیده:

آفلاتوکسین ها سم متابولیکی قوی مایکوتوکسینها هستند که به وسیله گونه های خاصی از آسپرژیلوس فلاووس، پارازیتیکوس و نومیوس تولید شوند. آفلاتوکسینمی M1 مشتق هیدروکسیله نوع B1 است که در شیر حیواناتی که از غذای آلوده به آفلاتوکسین B1 تغذیه کرده باشند، ایجادمی شود. آفلاتوکسین هایB1 و M1دارای اثرات سمی کارسینوژنیک می باشند به طوری که به ترتیب درگروه اول و دوم مواد سرطان زا قرار گرفتهاند. بهترین راه برای جلوگیری از ورودM1 به درون شیر، ممانعت از ورود پیشساز آن به غذای دام می باشد ولی انجام این کار بسیار مشکل بوده و در حال حاضر تقریبا غیر ممکن است. بنابراین از روش های مختلفی برای غیر فعال کردن این ترکیبات در مواد غذایی استفاده می شودجمله استفاده ازروشهای بیولوژیکی و میکروارگانیسمها. پروبیوتیک ها میکروارگانیسم های زنده ای هستند که امروزه در محصولات مختلف لبنی به کار می روند. از آنجایی که بعضی باکتری ها قابلیت کاهندگی آفلاتوکسین را نشان داده اند لذا، در این مقاله در نظر است به اثر سویه پروبیوتیکی لاکتوباسیلوس کازئی در کاهش میزان آفلاتوکسین M1 پرداخته شود