سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مصطفی تاتینا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استارا
مهتاب قریب خانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد استارا

چکیده:

این مطالعه به منظور تعیین تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E,C جیره بر میزان کلسترول پلاسمای خون ماهی استرلیاد پرورشی Acipenser ruthenus درم رکز تکثیر انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان انجام گرفت. ۹ جیره غذایی شامل ترکیبی از مقدار ۰، ۱۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم ویتامین C از نوع ال – اسکوربیل – ۲- – پلی فسفات APP و ۰، ۱۰۰ و ۴۰۰ میلی گرم ویتامین E از نوع دی – الفا توکوفرول در کیلوگرم غذا در دو تکرار و به مدت ۱۵ هفته جهت پرورش ماهیان استرلیاد در نظر گرفته شد. پس از عادت دهی ماهیان با غذای مصنوعی تعداد ۱۵ عدد ماهی استرلیاد با وزن متوسط ۳۵۰/۹۲± ۱۴/۲۸ به هریک از هجده تانک د رنظر گرفته شده معرفی گردید. ماهیان روزانه به میزان ۲% از وزن تر بدنشان مورد تغذیه قرار گرفتند.