سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مصطفی تاتینا – باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد آستارا،
محمود بهمنی – انستیتو تحقیقات بین المللی ماهیان خاویاری دکتر دادمان،
مهدی سلطانی – دانشکده دامپزشکی دانشگاه تهران
بهروز ابطحی – دانشگاه شهید بهشتی،

چکیده:

جیره غذایی شامل ترکیبی از مقادیر مختلف ویتامین C از نوع ال- اسکوربیل- ۲- پلی فسفات ( APP ) و ویتامین E از نوع دی- آلفا توکوفرول در کیلوگرم غذا در دو تکرار و به مدت ۱۵ هفته جهت پرورش ماهیان استرلیاد در نظر گرفته شد. تعداد ۲۷۰ عدد ماهی استرلیاد انتخابشده و پس از عادت دهی با غذای مصنوعی، تعداد ۱۵ عدد ماهی با وزن متوسط ۲۸ / ۱۴ ± ۹۲ / ۳۵۰ به هر یک ازهجده تانک در نظر گرفته شدهمعرفی گردید. با توجه به اندازه ماهیان غذادهی به میزان ۳ % وزن بیومس، بصورت دستی و در سه نوبت (در ساعات ۸ ، ۱۶ و ۲۴ ) انجام می شد.غذای ماهیان هنگام غذادهی با استفاده از ترازوی دیجیتال با دقت ۰۱ / ۰ گرم توزین شده و در سطح وان ها توزیع می گردید. زیست سنجی ماهیاندر طول ۱۵ هفته پرورش و در فواصل زمانی مشخص انجام می شد. اندازه گیری پارامتر های رشد GR و FCR در پایان هفته پانزدهم نشان داد که این پارامتر ها بین تیمارهای مختلف دارای اختلاف معنی دار بودند ( ۰۵ / .(P<