سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی کاربرد نانوتکنولوژی در صنایع نفت و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

شیرین خانمحمدی ینگجه – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه نانومواد
احسان طاهری نساج – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

دراین مقاله سل های سیلیکا ـ ایتریا با نسبت ۵و۱۵ درصد وزنی ایتریا با روش سل ـ ژل پلیمری تهیه شده است سلهای تهیه شده با روش پوشش دهی غوطه وری برروی زیرلایه های الومینایی متخلخل و شیشه سودالایمی چگال پوشش داده شده و بعدازانجام فرایند خشک شدن دردمای ۲۰۰درجه سلسیوس عملیات سینترینگ در۵۰۰ درجه سلسیوس برروی نمونه ها انجام گرفته است اندازه ذرات سل ها با تکنیک پراش نوری اندازه گیری شده و میزان پستی و بلندی سطح زیرلایه ها با انجام تست زبری سنجی بررسی شده است ریزساختار پوشش سیلیکا ایتریا برروی زیرلایه ها به کمک میکروسکوپ الکترونی روبشی و طیف سنجی پراش انرژی پرتو ایکس مورد مطالعه قرارگرفته است.