سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هشتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

امین رضا کمالیان – دانشیار و رئیس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان
حبیب الله سالارزهی – دانشیار و معاون آموزشی دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچ
فاطمه اصغرزاده – کارشناس ارشد مدیریت کارآفرینی

چکیده:

در عصر حاضر با رشد اقتصادی مبتنی بر دانش یا دانش محور، دارایی های نامشهود شرکتها و سرمایه فکری آنها کلیدی برای دستیابی به مزیت رقابتی پایدار به شمار می آید. هدف از اجرای تحقیق حاضر، بررسی اثرات سرمایه فکری بر نوآوری سازمانی در بین مدیران سطوح مختلف مجتمع مس سرچشمه می باشد. بر این اساس پس از مروری جامع بر تحقیقات انجام گرفته مربوط به سرمایه فکری و نوآوری و مطالب مربوط ، اطلاعات لازم از جامعه آماری استخراج شده است. برای گردآوری داده های این تحقیق، از بخشی از پرسشنامه روانسنجی بونتیس که نسخه اصلی آن اولین بار در کانادا تهیه و اجرا شده، استفاده شده است.روش تحقیق مورد استفاده پیمایشی – همبستگی و به طور مشخص مبتنی بر مدل معادلات ساختاری (LISREL) می باشد. مدل برآورده شده نهایی، بیانگر اثرگذاری مثبت هر یک از اجزای سرمایه فکری برنوآوری سازمانی مجتمع صنعتی مزبور است که به ترتیب سرمایه ساختاری، سرمایه مشتری و سرمایه انسانی دارای بالاترین میزان اثرگذاری هستند.