سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

کاوه قادری – شهرستان سقز
صلاح الدین قادری –

چکیده:

امروزه ارزش بازاری شرکت ها و موسسات مالی را عمدتا دارایی های غیرمالی که به آن ها دارایی های نامشهود یا سرمایه فکری اطلاق می شود تعیین می کند اجزای سرمایه فکری دارای اثرات متقابلی هستند که درواحدهای صنعتی ایجاد ارزش می کنند وجود سرمایه فکری کارافرین درواحدهاست صنعتی می تواند درشناسایی و استفاده از فرصت ها برای خلق تولید ها خدمات و روشهای کاری جدید مفید واقع شود این تحقیق سعی برآن دارد که رابطه بین مولفه های سرمایه فکری با روحیه کارافرینی در واحدهای صنعتی استان کردستان را مورد مطالعه و بررسی قرار دهد جامعه آماری تحقیق شامل واحدهای فعال درحوزه صنعت استان کردستان می باشند تحلیل داده ها با استفاده از ازمون همبستگی تحلیل مسیرو مدلمعادلات ساختاری صورت گرفته است یافته های پژوهش نشان دهنده این مطلب است که مولفه های سرمایه فکری ساختاری – انسانی – مشتری رابطه معناداری با روحیه کارافرینی دراین واحدهای صنعتی دارد.