سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نخستین همایش سالانه علوم مدیریت نوین

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مجید عباسی – کارشناسی ارشد حسابداری
الهام کلانتری – کارشناس ارشد مدیریتبازرگانی

چکیده:

محدودیت صورتهای مالی تهیه شده توسط حسابداری سنتی درتوضیح و بسط ارزش شرکت ها براین حقیقت تکیه دارد که منابع و ارزش اقتصادی تنها تولید کالا و داشتن موجودی با گردش بالای نقدی نیست بلکه دربدبینانه ترین حالت تولید هم باید سرمایه های فکری را درنظر گرفت درضمن ایجاد شکاف بین ارزش دفتری وارزش بازار شرکت ها و افزایش روزبروز آن محققان و صاحبنظران را بران داشت تا درپی علت این موضوع برایند دراین پژوهش رابطه بین سرمایه فکری و ارزش شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران ارزیابی شده است این ارزیابی ازطریق بررسی رابطه بین معیارهای مهم سرمایه فکری یعنی سرمایه انسانی سرمایه ساختاری و سرمایه ارتباطی و ارزش شرکت صورت گرفته است برای ازمون فرضیه های تحقیق از اطلاعات شرکت های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران استفاده شده است.