سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی آسیب شناسی مسائل جوانان

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علی عدالتی – دکتری جامعه شناسی،مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور
غلامرضا زمانی – کارشناس ارشد جامعه شناسی،مدرس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد سازمان منطق
بتول قائدی – کارشناس ارشد علوم تربیتی،گرایش برنامه ریزی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد
نرجس آذر فروز – دانشجوی دکتری جامعه شناسی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا،ایران

چکیده:

این تحقیق به بررسی تاثیر سرمایه اجتماعی بروقوع جرم درزندانیان زندان عادل آباد شیراز می پردازد جمعیت نمونه این تحقیق ۱۲۵نفر میباشد که بصورت تصادفی ساده انتخاب شدند و دراین تحقیق رابطه بین سن طبقه اجتماعی و محل سکونت و نوع جرم سنجیده شد همچنین رابطه بین سرمایه اجتماعی اعتماد مشارکت سرمایه فرهنگی و نوع جرم مورد بررسی قرارگرفت نتایج تحقیق نشان داد از بین متغیرهای موجود دو متغیر سن و طبقه معنادار و متغیر سن دارای بیشترین میزان رابطه بود.