سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هشتمین همایش ملی انرژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

آیدین صالح زاده – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند
رحیم خوشبختی سرای – استادیار، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی سهند

چکیده:

امروزه طراحی و استفاده از سیستمهای کارآمدتر تولید انرژی همچون سیستمهای تولید انرژی همزمان سه گانه که قابلیت تولید اقسام مختلف انرژی از جمله توان، گرما و سرما را به صورت همزمان دارند، بیشتر مورد توجه قرار گرفته است. بنابراین بهینه سازی عملکرد این سیستمها نیز اهمیت خاصی پیدا می کند. تحلیل اگزرژی سیستمهای ترمودینامیکی برای رسیدن به این مهم و شناخت منابع ناکار آمدی سیستمهای تولید توان، کمک شایانی به طراحان می کند. از طرف دیگر، مفاهیم جدید اگرزژی در تحلیل اتلافات اگزرژی اجزاء سیستم ترمودینامیکی همچون اتلافات درون زا و برون زا، دقت تحلیل را در سیستمهای ترمودینامیکی افزایش می دهند. اتلاف درون زا در یک جزء ترمودینامیکی به آن بخش از اتلافات اگزرژی اطلاق می شود که به دلیل بازگشت ناپذیریهای داخلی یک جزء به دلیل بازگشت ناپذیریهای سایر اجزاء سیستم تولید توان است. یکی از روشهای موثری که برای بهینه سازی عملکرد این سیستمهای تولید همزمان سه گانه می توان بکار برد، سرمایش هوای ورودی به کمپسور هواست. اگر از سرمای تولید شده در اواپراتور برای خنک کردن هوای ورودی به کمپرسور هوا استفاده شود، بازده قانون اول و دوم سیستم بهبود یافته و مصرف سوخت کم می شود. در مقاله حاضر اثر سرمایش هوای ورودی به کمپرسور هوا در یک سیکل تولید همزمان سه گانه مورد تحلیل قرار گرفته است. در این سیکل از سرمای تولید شده در اواپراتور برای این منظور استفاده شده است و عملکرد آن با یک سیکل ساده تولید همزمان سه گانه مقایسه شده و نتایج نشان می دهد بازده قانون اول سیکلی که هوای ورودی آن سرد شده است، ۲ درصد و بازده قانون دوم سیکل ۳ درصد افزایش می یابد. مصرف سوخت نیز در این سیکل به میزان ۷ درصد کاهش یافته و بطور کل عملکرد فرایند احتراق بهبود قابل توجهی می یابد.