سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش صنایع معدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حمید دوست محمدی – استادیار بخش مهندسی مواد و متالوژی و پژوهشکده صنایع معدنی دانشگاه شه
صفر رستم زاده – فارغ التحصیل کارشناسی مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر
حمیدرضا اسماعیلی پور – کارشناس ارشد،مجتمع مس شهید باهنر

چکیده:

امروزه مس و آلیاژهای آن ازپرکاربردترین موادصنعتی هستند برنج به عنوان آلیاژ مس و روی یکی از پرکاربردترین آلیاژهای مس است ازبرنج مقاطع توپر تولید می شود که کاربرد آنها به دلیل مقاومت به خوردگی بالا و همچنین خوش تراشی درصنایع امروزی روزافزون می باشد درفرایند تولید این مقاطع پس ازیک مرحله ریخته گری و تنظیم ترکیب شیمیایی عملیات ترمومکانیکی اکستروژن گرم مورد استفاده قرارمیگیرد درفرایند اکستروژن مقاطع برنجی کنترل پارامترهای موثر همانند دما سرعت اکستروژن و فشاردرحین فرایند تولید ازا همیت ویژه ای برخوردار است درتحقیق حاضر تاثیر عوامل دما فشار و سرعت اکستروژن برریزساختار و سختی آلیاژ برنج مورد بررسی قرارگرفت