سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی شبیه سازی سیستمهای مکانیکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

رضا قلمبردزفولی – شرکت توربین ماشین خاور دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
امیر آگهی – شرکت توربین ماشین خاور
علی پورکمالی انارکی – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی
جواد کدخداپور – دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

چکیده:

شرایط کاری سخت از قبیل دمای بالا و سرعتهای دورانی زیاد ایجاب می کند که توجه ویژه ای به اجزای حساس توربین ماننده پره ها روا داشته باشد رفتار متالورژیکی ماده بررسی شرایط ارتعاشی پره مور نظر و تعیین پارامترهای مودال آن که تحلیل شرایط رزونانسی منجر به خستگی پرچرخه را به دنبال دارد از جمله مواردی است که باید در طراحی سیستمهای جدید انجام شود درطراحی پره جدید توربین گاز راستون جایگزینی جنس پره از جنس Ni80A با IN738LC صورت گرفته است تغییر ماده باعث می شود که رفتار ارتعاشی ماده دچار تغییراتی شود که باید تحلیل گردد روش اجزا محدود برای سنجیده این تغییرات در اجزا استفاده شده است صحه گذاری نتایج المان محدود با استفاده از انجام تست های ارتعاش آزاد و یک سرگیردار و مقایسه نتایج شبیه سازی و تجربی صورت گرفته است سپس با استفاده از مدلهای تایید شده شرایط کاری پره اصلی شبیه سازی شده است تاثیر دورودماروی فرکانس طبیعی و نمودار کمپل استخراج شده اند.