سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمود پاکشیر – استادیار بخش مهندسی مواد دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز
عبدالله شهریاری – دانشجوی کارشناسی ارشد خوردگی و حفاظت از مواد بخش مهندسی مواد دانشگاه ش

چکیده:

به عنوان هدف اولیه دراین تحقیق شناخت تاثیر میدانهای مغناطیسی متغیر برایجاد رسوب دریک مبدل حرارتی خاص بررسی میشود یکی از پارامترهایی که بسیار می تواند تاثیر گذارباشد سرعت خطی عبور آب از داخل سیستم است که سه سرعت مختلف ۱٫۳و۰٫۸و۰٫۵m/s تست می شوند درمجموعشش تست انجام می شود که به حالات بدو ن عملیاتو با عملیات الکتریکی تقسیم می شوند نتایج نشان میدهد که در کمترین سرعت میزان کارایی سیستم الکترونیکی حداکثر است به گونه ای که در سرعت ۰٫۵m/s کارایی سیستم ۸۰% و درسرعت ۰٫۸ms/s و ۴۷% و درسرعت ۱٫۳m/s و ۶۰% کاهش در مقاومت حرارتی رسوب fouling resistance می باشد میزان رسوب ایجاد شده از لحاظ وزنی نیز درحالت استفاده از سیستم ضدرسوب کاهش چشمگیری می یابد