سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مجید سبزعلیان – کارشناس مهندسی شیمی
اسماعیل احمدی – دانشجوی دکتری مدیریت اجرایی
احمدرضا یافتیان – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

چکیده:

در این مقاله مدل منبع حرارتی متحرک مبتنی بر توزیع شارحرارتی دو بیضوی گلداک ارائه میگردد. توزیع دمای گذرا و تغییرات دمایی صفحات جوششدهبه یکدیگر، در حین جوشکاری پیش بینی و محاسبه شد و منطقه ذوب و منطقه متاثر از حرارتHAZ)نیز مشخص گردید. همچنین از نرم افزار المان محدود ۱۰٫۰Ansys به منظور شبیه سازی حرارتی گرمای وارده به المانهای محدود در جوشکاری لب به لب استفاده گردیده است. تاثیر توزیع منبع حرارتی، انرژی ورودی و سرعت جوشکاری روی تغییرات دمایی مورد بررسیبیشتر قرار گرفت