سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی صنعت بتن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی اکبر رمضانیان پور – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
علی کاظمیان – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمد عبدالحسینی مقدم – دانشجوی کارشناسی عمران
محمداحسان کامل – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

جایگزینی سیمانهای معمولی با سیمان های آمیخته به دلیل مزایای اقتصادی زیست محیطی و موارد مشابه بیش از پیش مورد توجه قرارگرفته است استفاده از سرباره کوره آهنگذاری به عنوان یکی از مواد زاید درتولیدات صنعتی یکی ازگزینه های مورد استفاده برای تولید سیمان های آمیخته است دراین مقاله به مطالعه برخی خواص ملات و بتن های ساخته شده با سیمان پرتلند سرباره ای پرداخته شود بدین منظور ابتدا با ساخت ملاتهای مکعبی ۵ سانتیمتری با مقادیر جایگزینی سرباره به میزان ۱۰ و ۲۰ و ۲۷٫۵ و ۳۵ درصد وزنی سیمان براساس معیار مقاومت فشاری ۲۸ روزه مقدار جایگزینی ۲۰ درصد به عنوان درصد بهینه جایگزینی برای این ماده شبه سیمانی انتخاب گردید و سپس ۴ طرح اختلاط با نسبت آب به سیمان های ۰٫۳۵ و۰٫۴ با درصد های جایگزینی ۰و۲۰ درصد سرباره ساخته شد و خواص مکانیکی و دوام آنها توسط آزمایشهای مقاومت فشاری نفوذ یون کلراید و مقاومت الکتریکی مورد مطالعه قرارگرفت .