سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

ایمان علی بخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع رنگ
محمد مهدویان احدی – استادیار دانشگاه صنعتی سهند تبریز
ابراهیم قاسمی – استادیار پژوهشگاه علوم و فناوری رنگ ایران

چکیده:

بازدارندگی نامناسب فسفات روی نسبت به کرومات ها، با وجود خواص زیست محیطی مناسب باعث بوجود آمدن نسل های جدیدی از این رنگدانه گردیده است این نسل ها با تغییر در قسمت کاتیونی، آنیونی یا هر دو قسمت فسفات روی بوجود آمده اند.در این مقاله به بررسی تاثیر عنصر قلیایی سدیم بر ساختار و خواص ضدخوردگی رنگدانه فسفات روی پرداخته شده است. به این منظور، ابتدا رنگدانه فسفات روی سدیم به روش هم رسوبی شیمیایی سنتزشد. برایشناسایی این رنگدانه از آزمون پراش اشعه ایکس استفاده گردید همچنین مورفولوژی رنگدانه بوسیله میکروسکوپ الکترونی روبشی مورد بررسی قرارگرفت.سپس خواص ضدخوردگی این رنگدانه با فسفات روی معمولی، از طریق تهیه محلول اشباعی از رنگدانه ها درون محلول ۳/۵درصد کلرید سدیم، بوسیله طیف سنجی امپدانس الکتروشیمیایی ارزیابیشد.