سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حامد همدانی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه ، دانشگاه شمال آمل
سیروس غلامپور – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
سیدمحمد سیدپور – استادیار دانشگاه شمال آمل

چکیده:

امروزه قاب های بادبندی به دلیل پتانسیل مناسبی که در جذب نیروی جانبی دارند بسیار رایج و متداول می باشند . در این قاب ها صفحات اتصالی که بادبند را به قاب متصل می کنند (گاست پلیت ها ) نقش مهمی در انتقال نیروی جانبی بر عهده دارند. رفتار این اعضا را می توان تحت بارگذاری یکنواخت کششی و فشاری بررسی نمود. در این بین رفتار فشاری به دلیل پیچیدگی بیشتر و مودهای گسیختگی متفاوتی که دارد کمتر مورد توجه قرار گرفته است . طبق تحقیقات انجام شده مود گسیختگی مطلوب در گاست پلیت های تحت فشار تسلیم آن است. در حالیکه برای گاست پلیت های بزرگ در اکثر موارد مود گسیختگی غالب کمانش می باشد که گسیختگی ترد محسوب می شود. به همین منظور برای تغییر مود گسیختگی حاکم و جلوگیری از کمانش گاست پلیت ها از سخت کننده ها بویژه در لبه های آن استفاده می شود در این مقاله با استفاده از نرم افزارANSYS به بررسی تاثیر میزان سخت کننده های لبه ای و میانی در افزایش مقاومت فشاری گاست پلیت ها و مقایسه سخت کننده های لبه ای و میانی و ارائه رابطه ای بهینه بین ضخامت گاست پلیت و ابعاد سخت کننده ها پرداخته شده است