سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فریبرز ناطقی الهی – استاد پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
سیدمهدی حسینی واعظ – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب

چکیده:

صلبیت دیافراگم ها از عوامل متعددی مانند ضخامت دیافراگم، شکل پلان، وجود یا عدم وجود بازشوها و توزیع آن و همچنین سختی المان های مقاوم دیوارهای برشی در برابر بار جانبی بارگذاری لرزه ای تاثیر می پذیرد مطالعات نشان میدهد اثر سختی دیوارهای برشی که مستقیما در توزیع سختی مقاوم در برابر بارهای لرزه ایتاثیر گذار است روی رفتار دیافراگم موثر است تغییر سختی دیوار برشی سبب می گردد که رفتار دیافراگم بین دو حالت صلب و انعطاف پذیر متغیر می باشد دراین مقاله چند ساختمان بتنی با تعداد طبقات مختلف تحت بار لرزه ای مورد مطالعه قرارگرفته و اثر تغییر سختی دیوار برشی دررفتار دیافراگم طبقات آنها بررسی شدها ست نتایج این مطالعه که در رفتار کلیه مدلها صادق است بیان میکند که افزایش ضخامت دیافراگم باعث می شود که تعداد طبقات بیشتری عملکرد صلب داشته باشند برعکس با افزایش ضخامت دیوار برشی تعداد طبقاتی که عملکرد صلب دارند کمتر می شود.