سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حبیب ابراهیم پور – استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه محقق اردبیلی
علیرضا روشنی اصل – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتح

چکیده:

سرمایه انسانی به عنوان یکی از پر اهمیتترین سرمایه های سازمانی نقش اساسی در موفقیت سازمان ها بازی میکند. سازمان ها نیز به دلیل مواجهه باتغییر و تحولات سریع محیط رقابتی، برای بقا و توسعه خود نیازمند پرورش نیروهای خلاق و توانمند هستند. یکی از مولفههای تاثیرگذار در پرورش این ویژگی در نیروی انسانی، توجه به شیوههای مدیریت و رهبری مدیران سازمانی است. این شیوهها زمینه بروز خلاقیت را فراهم میکنند و خلاقی ت نیز موجب رشد سازمان و کارآفرینی سازمانی میشود. به عبارتی جرقه اولیه کارآفرینی با خلاقیت زده می شود، از این رو کارآفرینان با داشتن قوه خلاق ،سرمایه های اصلی سازمان را تشکیل میدهند. نوشته حاضر با هدف دستیابی به تاثیر سبک رهبری در خلاقیت کارآفرینان، به بررس ی تاث یر سبک رهبری مبادلهای و تحولگرا در خلاقیت کارآفرینان سازمانی پرداخته و در نهایت مدلی برای استفاده از این دو سبک برای استفاده در سازمان ها به مدیران سازمانی پیشنهاد میکند.