سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدمهدی رویوران – کارشناس ارشد سازه های آبی
سیدابراهیم حسینی – سازمان آب و برق خوزستان
ابراهیم نجاران –
مسعود غیاثی –

چکیده:

بستررودخانه کارون دربازهشهری اهواز به علت آورد رسوب بالا و تغییرات زیاد دبی و سیلابهای نامنظم پیوسته درحال تغییر و تحول بودهاست به دلیل ایجاد شرایط تنظیمی و همچنین کاهش بارندگی ها دربالا دست و تغییرات اقلیمی منطقه عمده این تغییرات درراستای کاهش سطح آب و پدیدارگشتن جزایر بوده است تا جایی که درسالهای اخیر ضرورت ساماندهی این رودخانه بیشتر و بیشتر به چشم میخورد حذف جزایر کوچک و کاهش تراز بستر رودخانه یکی از اهداف مطالعات ساماندهی و کنترل سیلاب رودخانه کارون می باشد جهت بررسی الگوی جریان دراطراف جزیره ها همچنین بررسی تغییرات سطح آب درحالت موجود و حالت های مختلف حذف جزایر نیازمند به کارگیری مدلهای کامپیوتری است بررسی الگوی جریان دررودخانه ها الزاما با استفاده از یک مدل ۲بعدی یا ۳بعدی محقق می شود. مدل مورد استفاده دراین مقاله مدل دو بعدی SMSSurface Water Modeling System است