سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی نانومواد و نانو تکنولوژی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

میترا توکلی – دانشگاه یزد دانشکده فنی مهندسی گروه مهندسی نساجی
علی اصغر کتباب – دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حسین نازکدست – دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

نمونه های نانوکامپوزیت برپایه آلیاژ دوالاستومر پرمصرف لاستیک طبیعی NR و لاستیک استایرن بوتادین SBR حاوی ۴% وزنی نانورس اصلاح شده بروش اختلاط مذاب تهیه گردید جهت بررسی تاثیر سازگار کننده و دوده بر ریزساختار نانوکامپوزیت فوق از لاستیک طبیعی اپوکسید شده با ۵۰% درصد مولی اپوکسید EPDM (ENR50 پیوند شده با انیدرید مالئیک EPDM-g-MAH به عنوان سازگارکننده و ۲۵phr دوده استفاده شد ساختار نانوکامپوزیت ها وچگونگی پراکنش نانولایه ها و خواص رئولوژیکی انها با استفاده از طیف سنجی تفرق اشعه (XRD) X میکروسکوپ الکترونی عبوری TEM و طیف سنجی رئومتریمکانیکی مذاب RMS مطالعه گردید نتایج حاصله نشان داد که سازگار کننده EPDM-g-MAH اثربیشتری دربهبود برهمکنش بین ماتریس الاستومری با ذرات نانورس و دوده نسبت به سازگارکننده ENR50 دارد همچنین افزودن دوده به سامانه های نانوکامپوزیتی بدلیل فعالیت سطحی بالای این ذرات و درنتیجه افزایش برهم کنش بین آنها و فازهای الاستومری پراکنش و توزیع بهتری از ذرات نانورس را در بستر لاستیکی سبب گردیده است از طرفی حضور صفحات نانورس پراکنده شده با نسبت منظر بالا دربستر الاستومری باعث کاهش تجمع خوشه های دوده نسبت به نمونه تنها حاوی دوده گردیده که نهایتانشانگر پراکنش بهتر این ذرات درکنار هم و تشکیل شبکه های جدید فیلری می باشد.