سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی صمدیان – کارشناس ارشد مهندسی عمران آب
بهزاد حصاری – پژوهشگر
میرعلی محمدی – دانشیار دانشکده فنی ارومیه
محمدتقی اعلمی – دانشیار دانشگاه تبریز

چکیده:

کاربردمدل های ریاضی درطرح های مهندسی رودخانه اجتناب ناپذیر است این تحقیق درواقع مقایسه جهت شبیه سازی جریان دررابطه با تناسب و توانایی مدل هیدرودینامیک دربررسی تاثیر سازه پل مستقیم عرشه دار و عملیات ساماندهی رودخانه زرینه دربازه شاهین دژدرمشخصات هیدرولیکی جریان می باشد نتایج شبیه سازی هیدرولیکی نشان میدهد که عملیات ساماندهی و تعریض پل باعث کاهش دبی و حجم ورودی جریان و افزایش سرعت داخل مجرا و کاهش حدود ۴۰سانتیمتر سطح آب دربالادست پل گردیده است.