سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنگره ملی زغال سنگ

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی نجفی – دانشجوی دکتری استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود
سید محمد اسماعیل جلالی – دانشیار دانشکده مهندسی معدن،نفت و ژئوفیزیک دانشگاه صنعتی شاهرود
رامین رفیعی – دانشجوی دکتری استخراج معدن دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

به قسمتی ا زتوده سنگ که دست نخورده و بین دو یا چندفضای زیرزمینی مشترک است پایه گفته می شود پایه ها درمعادن زغال سنگ با اهداف مختلفی چون حفاظت از راه روها چاه ها و فضاهای زیرزمینی بزرگ مقیاس احداث می شود بنابراین باید برحسب نوع استفاده پایدار باشند عوامل زیادی ازقبیل شکل هندسی پایه نسبت عرض به ارتفاع درزه داری وضعیت تنشهای موجود درمنطقه نسبت تنشهای افقی به تنش قائم شرایط تماس بین سقف و کف پایه شیب ماده معدنی خزش صلبیت طبقات سقف و زمان برمقاومت پایه اثر میگذارند زغال سنگ همانند بیشتر انواع سنگها دارای ناپیوستگی هایی است که این ناپیوستگی ها و ساختارهای زمین شناسی موجوددرسقف و کف محیط دربرگیرنده پایه برمقاومت پایه تاثیر میگذارد دراین مقاله به تاثیر ساختارهای زمین شناسی برروی مقاومت نهایی پایه های زغالی پرداخته شده و تاثیر درزه داری برمقاومت پایه های زغالی معدن اتاق و پایه طبس بررسی شده است.