سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سجاد باقری سیدشکری – کار شناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران
مریم جعفری اقدم – دانشجوی کار شناسی ارشد ژئومورفولوژی، دانشگاه تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در زون زاگرس (چین خورده) واقع شده است که با توجه به خصوصیات زمین شناسی، تکتونیکی و،۵۰۰۰۰ : اقلیم گذشته حاکم بر آن اشکال کارستی مشخصی شکل گرفته است. برای دستیابی به نتایج، نقشه ها ی توپوگرافی ۱۵۰۰۰۰ منطقه به عنوان ابزارهای اصلی پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. : ۱۰۰۰۰۰ ، عکسهای هوایی ۱ : زمین شناسی ۱ اشکال کارستی عمده منطقه شامل غارها، غارهای آبی، چاه ها، اشکال بدون فرم، سفرهای لاپیهای، دولین، اوولا، درههای عمیق کارستی می باشند . این اشکال سهم زیادی در نفوذ و جذب آب حاصل از بارشهای جوی دارند. شناسایی این اشکالوعوارض نقش مهمی در شناسایی منابع آب زیر زمینی و بیلان آب منطقه داشته است. با توجه به وضعیت منطقه، شناسایی منابع آب کارستی و ارائه راهکارهای مناسب درجهت بهره برداری ازاین منابع، می تواند در رشد و تکمیل پروژه های آبی منطقهموثر واقع شود و با برآورد میزان نفوذ و شناسایی روند تکامل یا تخریب اشکال کارستی درزمان کنونی می توان تاثیر این اشکال را در تغذیه آب آبخوانهای منطقه پیش بینی نمود. با توجه به اینکه امروزه اشکال کارست در حوضه با تخریب روبرو هستند این امر در دراز مدت می تواند تاثیر منفی در تغذیه آبخوانها داشته باشد