سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

کامل محمودی – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی،دانشگاه پیام نور

چکیده:

امروزه توجه به محیط زیست و حفظ و نگه داری از آن یکی از مواد اصلی و مهم توسعه پایدار محسوب می شود. در کشورهای جهان سوم از جمله کشور ما عدم آگاهی و نبود آموزشهای کافی در زمینه حفظ محیط زیست موجب آلودگیهای محیطی و مشکلاتی برای برنامه ریزیهای آینده سبب شده است. هدف اساسی تحقیق حاضر بررسی تاثیر زباله های خانگی بر محیط زیست روستایی به عنوان اجزای توسعه پایدار است. در این تحقیق میزان تغیرات جمعیت و تاثیر آن بر مقدار زباله های خانگی و در نهایت چگونگی تاثیر زباله های خانگی بر محیط زیست بررسی می گردد. ناحیه مورد مطالعه تحقیق را روستای گلتپه از توابع شهرستان سقز تشکیل می دهد. با توجه به جمعیت روستا مقدار زباله های خانگی ۸۰ نفر در۱۶ خانوار بصورت تصادفی بعنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفته اند.اطلاعات جمع آوری شده بر اساس آمار توصیفی و آمار استنباطی مورد تجزیه و تحلیل و نتیجه گیری قرار گرفته است. نتیجه نشان می دهد که با افزایش جمعیت و مصرف روز افزون منابع بر میزان زباله های خانگی افزوده شده و بر آلودگی زیست محیطی افزوده شده است. با توجه به عدم برنامه ریزی صحیح و نامناسب بودن مکان دفن زباله ها از طریق انباشت زباله ها ی خانگی محیط زیست روز به روز آلوده تر شده و هم بر سلامتی افرا روستا، هم بر سلامتی آب رودخانه ها و چشمه ها و هم بر میزان کمیت و کیفت محصولات کشاورزی تاثیرات منفی زیادی گذاشته است.