سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین جفتکار – دانشجوی کارشناسی ارشد
داود کلانتری – عضوهیئت علمی گروه مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه علوم کشاورزی و من

چکیده:

در این کار تحقیقاتی تاثیر زاویه ی لوله سقوط ردیف کارها برنحوه ی سقوط بذر در ردیف های کشت بصورت تحلیلی بررسی شده است. استقرار صحیح بذر درردیفها ی کشت که ناشی از نحوه ی سقوط بذربرروی خاک می باشد،موجب تسهیل در مراحل داشت وبرداشت محصولات ردیفی خواهد بود . این امر درکشاورزی مکانیزه برای کاهش هزینه های مراحل داشت و برداشت حائز اهمیت است. دراین مقاله دونوع لوله سقوط عمودی و مورب از نظر نحوه سقوط بذر در ردیف های کشت با یکدیگر مقایسه شده اند. بااستفاده از قانون کار-انرژی ابتدا معادلات حاکم برمسیر حرک ت بذر بدست آمده ، سپس معادلات دیفرانسیل بدست آمده توسط تبدیل لاپلاس در دو جهتy و x حل شدند. نتیجه تحلیل موثرتر بودن لوله سقوط مایل بر نحوه ی قرارگیری صحیح بذر برروی ردیف کشت را نشان می دهد