سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مازیار کاوسی –
علی شیر افروز –

چکیده:

تحلیل سه بعدی جریان، حل عددی معادلات ناویر استوکزدر آبگیر T شکل و بررسی تاثیر زاویه انحراف و در نتیجه انتخاب زاویه مناسب نیازمند شناخت دقیق الگوی سه بعدی جریان می باشد. لذا در این تحقیق تاثیر زاویه بر شکل گیری الگوی جریان درآبگیری جانبی با استفاده از حل کننده فلوئنت، وبرای مدلسازی از مدل اغتشاش k-e استفاده گردیده که در پیش بینی الگوی جریان در راستای کانال اصلی از دقت خوبی برخوردار است.