سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و جامعه علمی ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اعظم رسولی – دانشجوی کارشناسی ارشد، مهندسی مواد، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردوسی
محمد مزینانی – استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردو
احد ضابط – استادیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشکده مهندسی، دانشگاه فردو

چکیده:

هدف از انجام این تحقیق بررسی تاثیر ریز ساختار اولیهی فولاد بر کسر حجمی و مورفولوژی فاز مارتنزیت در فولاد دو فازی تولید شده با فرایند آنیل میان بحراین (intercritical annealing) بوده است. برای این منظور فولادی با حدود ۰/۰۹ درصد کربن انتخاب شد. با انجام فرایندهای عملیات حرارتی آنیل کامل و نرماله کردن سه گروه فولاد با اندازه ی دانه فریت متفاوت تولید شدند. نمونه های فولادی فوق برای تولید دو فازی با درصدهای مختلف ماتنزیت در دماها بین ۷۳۰ درجه سانتیکراد ۷۹۰ درجه سانتیکراد آنیل میان بحرانی شدند. افزایش دمای فرایند آنیل میان بحرانی برای هر سه گروه فولاد مورد آزمایش ، افزایش میزان مارتنزیت در فولادهاب دو فازی تولید شده را به دنبال داشت. افزون بر این ، نشان داده شده که مقدار مارتنزیت تشکیل شده در یک نمونه ی فولادی علاوه بر دمای آنیل میان بحرانی به اندازه ی دانه فریت نیز وابسته است، زیرا در نمونه های با اندازه دانه ی کوچکتر تعداد محل های منایب برای جوانه زنی فاز آستنیت نسبتا بیستر است(در شرایطی که زمان نگا داری در دمای آنیل میان بحرانی برای برقراری حالت تعادل محدود است.) به این ترتیب ، در دمای آنیل میان بحرانی آستنیت بیشتری تشکیل شده که با سریع سرد کردن فولاد به فاز ماتنزیت تبدیل می شود.