سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و ششمین کنفرانس ملی مدیریت فناوری

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

علی شایان – دانشگاه تربیت مدرس تهران
نادیا کلانتری – دانشگاه تربیت مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد

چکیده:

تغییرات و تحولات سریع جهان فرایند خط مشی گذاری علم فناوری و نواوری با مشکلاتی مواجه ساخته است این تحولات سبب افزوده شدن مفهوم هوشمندی سیاستی به ادبیات سیاستگذاریعلم و فناوری شده است که آینده نگاری و شناسایی تحولات آینده یکی از مهمترین فازهای آن را تشکیل میدهد از آنجایی که خط مشی های علمی زمانی می توانند به اهداف خود نائل شوند که بتوانند با درنظرداشتن روندهای آتی اتخاذ شوند و مبتنی برآنها به روز شوند شناسایی روندهای علمی درحوزه های مختلف علم از اهمیت زیادی برخوردارند لذا هدف این مقاله شناسایی روندهای آینده حوزه علوم پایه به عنوان یکی ازعلوم راهبردی کشور با استفاده از چارچوبSTEEP-V ، و شناسایی اولویت آنها و پیشنهاد سیاست هایی جهت تحقق هریک از آنها می باشد استراتژی این پژوهش پیمایش می باشد و ابزار گرداوری اطلاعات درآن پرسشنامه است که بین نه انجمن فعال حوزه علوم پایه توزیع شده است