سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زاهد آذری – دانشگاه زنجان گروه باغبانی
محمداسماعیل امیری –
سیدنجم الدین مرتضوی –
اقبال شبرندی – جهادکشاورزی شهرستان مریوان

چکیده:

عوامل متعددی درکمی عملکردهکتاری انگور نقش داشته که یکی ازمهمترین آنها تغذیه متعادل بوده و نقش عناصرغذایی مخصوصا درافزایش عملکرد و بهبود کیفیت انگور و خوش خوراکی آن بسیاربا اهمیت می باشد انگوربیدانه قرمز یکی ازارقام تازه خوری می باشد و مشکلاتی از لحاظ کمی و کیفی دارد اغلب این مشکلات دربخش مدیریتی تاکستان ها می باشد درای نتحقیق نحوه کوددهی و نوع کود موثردربهبود وزن خوشه انگور بیدانه قرمز بررسی شد دراین تحقیق کوددهی با اوره و سولفات پتاسیم و نحوه کوددهی دریک طرح فاکتوریل درقالب بلوک کامل تصادفی مورد بررسی قرارگرفت این تحقیق با سطح صفرو۱۰۰گرم سولفات پتاسیم و اوره برای درختچه هایی با سن ۱۴سالانجام گرفت محل انجام این تحقیق شهرستان خرمدره دراستان زنجان است.